Iloilo Provincial Government website

Iloilo Provincial Hymn

Create: 05/22/2015 - 16:47

Iloilo Provincial Hymn. During a song search by the Iloilo Provincial Government in 1999, the song "Banwang Pinili" was the winning piece. Composed by Benny Castillon and music by Mr. Gerardo Muyuela and Benny Castillon, it was official adopted as the Iloilo Provincial Hymn through a Provincial Board Resolution.

Iloilo, Iloilo
Sa dughan mo nabalay
Dungganon nga maragtas
Katam-is sang binalaybay
Ang imo nga pulong
Malulot nga ambahanon
Laylay sang paghimakas
Bahanding palanublion.

Chorus:
Iloilo, Iloilo
Ikaw ang banwang pinili
Bugay sang kahitaasan
Ugat sang akon kabuhi
Iloilo, Iloilo
Ikaw ang banwang hamili
Nahamut-an sa amon gadapit
Pag-angkon sang kalinungan
Padulong sa kauswagan

Ang amo nga handum
Sa kapatagan ginpanggas
Singgit sang kahilwayan
Ginpasad mo sa Kabukiran
Balud sang dugo
Sadtong mga baganihan
Bilidhon nga manggad
Buhi nga handumanan.